کاربرد مدلهای تابع انتقال خطی در بررسی نوسانات پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی ایستگاه تبریز
27 بازدید
محل نشر: پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » بهار و تابستان 1385 - شماره 20
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی